Project Procedures

לאחר רישום לפרויקט במעבדה, בשבוע השני לסמסטר, נערכת פגישת היכרות עם סגל המעבדה ותדריך לכללי ביצוע פרויקט והתנהגות במעבדה. בהמשך, נערכת פגישה ראשונה עם המנחה (ועם נציג החברה המלווה, אם יש) להגדרת מפרט מדויק ושלבי ביצוע הפרויקט. על הסטודנטים לקבוע פגישה שבועית עם המנחה החל מהשבוע השני.

במהלך הפרויקט קיימות ארבע אבני דרך:

1. הגשת מסמן אפיון

2. ביצוע מצגת אמצע

3. ביצוע מצגת סיום

4. כתיבת דו”ח סופי לפרויקט, הכנת פוסטר וביצוע גיבוי

להלן הנחיות לכל אחת מאבני הדרך.

מסמך אפיון

מסמך אפיון פרויקט יוגש בשבוע השלישי לסמסטר. מטרתו להגדיר בצורה ברורה את מטרות הפרויקט, דרכים אפשריות לפתרון וקשיים צפויים. הוא צריך להיכתב ע”י הסטודנטים ולקבל את אישור המנחה.

יש להשתמש בתבנית הבאה: תבנית למסמך אפיון פרויקט.
(אם לחצתם על הקישור והמסמך לא יורד , יש ללחוץ עם המקש הימני בעכבר ולבחור Save link as).

מצגת אמצע ומצגת סיום

מצגת אמצע בת כ-25 דקות תערך בשבועות 7-8 לסמסטר. מצגת סיום בת כ-40 דקות תערך בסיום הפרויקט. במצגות אלו יהיה נוכח צוות המעבדה ונציגי החברה המלווה, אם יש. במצגת האמצע יציגו הסטודנטים את התקדמותם הנוכחית ותוכניות לעתיד. במצגת  הסיום יציגו הסטודנטים בקצרה את מה שהציגו במצגת האמצע ויפרטו על ההתקדמות מאז ועל תוצאות הפרויקט. הדרכות לביצוע סקר ספרות ולהכנת מצגות ניתנת במסגרת הרצאות העשרה לפרויקט א’. תאריך המצגת ייקבע בתאום עם המנחה ועם מהנדס המעבדה.

יש להשתמש בתבנית הבאה: תבנית למצגת אמצע וסיום.
(אם לחצתם על הקישור והמסמך לא יורד , יש ללחוץ עם המקש הימני בעכבר ולבחור Save link as).

דו”ח סופי

בסיום כל פרויקט יוגש דו”ח סופי המסכם את הפעילות שנעשתה בפרויקט. הדרכה לכתיבת דו”ח סופי ניתנת במסגרת הרצאות העשרה לפרויקט א’. הדוח ייכתב בעברית (פרט למקרים מיוחדים, באישור המנחה ומהנדס המעבדה). לכל פרויקט יש מספר ארכיון (ניתן לפי מספר מערכת LABADMIN), שאותו יש לקבל ממהנדס המעבדה ולרשום בדף השער התקני של הפרויקט. שימו לב שמספר הארכיון נשלח עם ההזמנה למצגת הסיום.

יש להשתמש בתבנית הבאה: תבנית לדו”ח סופי.
(אם לחצתם על הקישור והמסמך לא יורד , יש ללחוץ עם המקש הימני בעכבר ולבחור Save link as).

ניתן גם להיעזר בהנחיות בקישור הבא המסביר כיצד לכתוב מאמר או דו”ח מדעי.

פוסטר

כחלק מתיעוד הפרויקט יש להגיש פוסטר, פוסטר הוא כלי נוח להצגה תמציתית של העבודה ומקובל מאד בכנסים. פוסטרים ישמשו את פרסום הפרויקט באתר המעבדה, כמו כן פוסטרים מוצלחים ייתלו על הקירות במעבדה ויוצגו בכנס השנתי של המעבדה ובהזדמנויות שונות.
המעבדה לעיבוד אותות ותמונות עורכת כנס שנתי (בדרך כלל סמוך לסוף חודש יוני) ובו מוצגים על גבי פוסטרים כל הפרויקטים שהתבצעו במעבדה במהלך אותה שנה. לקראת הכנס השנתי של המעבדה, יש להכין פוסטר המתאר את מצבו הנוכחי של הפרויקט. פוסטרים מוצלחים ייתלו על לוחות המעבדה במשך השנה. בנוסף, בסיום הפרויקט, יש להכין פוסטר המתאר את כל העבודה שבוצעה בפרויקט. פוסטר זה יצורף גם לדף הפרויקט באתר המעבדה.

להכנת הפוסטר אפשר להשתמש באחת מהתבניות הבאות (לחץ להורדה):

(אם לחצתם על הקישור והמסמך לא יורד , יש ללחוץ עם המקש הימני בעכבר ולבחור Save link as).
דוגמאות עם עיצובים נוספים אפשר למצא באתר SIPL (נא לעדכן את הכותרת בהתאם…)

גיבוי

בסיום הפרויקט יש להכין תיקייה בשם HAGASHA המכילה את כל תוכן הפרויקט ולהעביר אותה למהנדס המעבדה לצורך גיבוי. על התיקייה להיות מחולקת לתת-תיקיות באופן הבא:

docs – מסמך אפיון ודו”ח סופי בהתאם לתבניות הנ”ל.

presentations – שקפי מצגת אמצע וסיום בהתאם לתבניות הנ”ל.

poster – פוסטר בהתאם לתבנית הנ”ל.

code – קבצי קוד מקוד –  C, MATLAB , Python  וכו’

data – דיבור, מוסיקה, תמונות, וידיאו (בהתאם להקשר הפרויקט). אם מדובר בכמות גדולה של מידע, יש להתייעץ עם מהנדס המבדה בקשר לגיבוי תיקייה זו.

results – תוצרי הפרויקט.

misc – כל מידע רלוונטי אחר שלא נכלל בתיקיות האחרות.

קבלת ציון

בפרויקט דו-סמסטריאלי, תתבצע מצגת סיום וגיבוי (כולל כתיבת דו”ח סופי) בסיום כל חלק של הפרויקט ויינתן ציון נפרד על כל  חלק!  הציון יועבר רק לאחר השלמת הגיבוי והחזרת כל הציוד שהתקבל מהמעבדה.

כמו בכל שאר הפרויקטים בפקולטה, 50% מציון הפרויקט ניתן ע”י המנחה (על סמך הגדרת מפרט, תכנון מוקדם, סקר ספרות ורקע עיוני, מקוריות בבחירת הפתרון, שליטה בחומר העיוני, יכולת הנדסית וטכנית, התמודדות עם קשיים, איתור ופתרון בעיות, עצמאות, יזמה, רצינות, הערכת הישגי הפרויקט, הסקת מסקנות).

30% מן הציון נקבע על ידי סמינר פרויקט (מצגת סיום) שבו משתתפים לפחות 3 בוחנים (בדרך כלל מהנדס המעבדה, המנחה, ובוחן מחוץ למעבדה).

10% מן הציון נקבע על ידי בחינת הדו”ח הסופי.

10% מן הציון נקבע על מהנדס(י) המעבדה על סמך התרשמות כללית ובעיקר צורת הגשת הפרויקט, השקעה מיוחדת (הצגת הפרויקט בכנס וכו’)